Chris Anderson

Od 2001 roku, kiedy to objął funkcję szefa TED-u, Chris Anderson pokazuje w jaki sposób starannie przygotowane wystąpienia, mogą stać się kluczem do serc publiczności uwalniają emocje, szerzą wiedzę, a przede wszystkim są decydujące w rozpowszechnianiu idei. Dobrze przygotowane wystąpienie może nie tylko zelektryzować zgromadzoną na sali publiczność, może również wpłynąć na zmianę światopoglądu i oddziaływać niewypowiedzianie silniej niż jakikolwiek tekst.

Książki tego autora
Ted talks Chris Anderson ZOBACZ

David G. Myers

David G. Myers to psycholog społeczny, stypendysta Science Foundation, laureat nagrody Gordon Allport Prize, autor licznych książek (między innymi The Pursuit of Happiness: Who Is Hapyy and Why), wykładów i wywiadów oraz artykułów publikowanych w takich czasopismach akademickich jak „Scientific American”, „Christian Century”, „Science”, „American Psychologist” czy „Psychological Science”.
W swoich pracach przeciwstawia się amerykańskiemu indywidualizmowi i materializmowi, podkreśla wagę małżeństwa i rodziny, wartość wiary i religii w życiu człowieka. Dostrzega w nim pozytywne wartości i wskazuje drogę do zmiany. Jego prace kształtują studentów na licznych uczelniach i uniwersytetach.

Książki tego autora
Intuicja. Jej siła i słabość David G. Myers ZOBACZ

Denise Winn

Denise Winn jest brytyjską dziennikarką i autorką książek. Specjalizuje się w psychologii i medycynie. Była redaktorem naczelnym brytyjskiego wydania czasopisma Psychology Today i redagowała czasopismo jednej z głównych instytucji charytatywnych w Wielkiej Brytanii zajmujących się zdrowiem psychicznym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat współpracowała z większością brytyjskich gazet i czasopism. Oprócz Manipulowania Umysłem napisała 11 książek na tematy psychologiczne i medyczne. Są to m. in pozycje takie jak: The Well Woman’s Handbook (1995), Men on Divorce(1986), The Whole Mind Book: an A-Z of theories, therapies and facts (1980), Prostitutes (1974). Obecnie jest redaktorem naczelnym Human Givens, kwartalnika dla fachowców z dziedziny zdrowia, pracy społecznej oraz innych zainteresowanych tą problematyką specjalistów.

Książki tego autora
Manipulowanie umysłem Denise Winn ZOBACZ

Jim Camp

Jim Camp jest szkoleniowcem specjalizującym się w negocjacjach i założycielem firmy Coach2100 Inc., oferującej indywidualne kursy dla dyrektorów wysokiego szczebla oraz szkolenia grupowe. Dorocznie organizuje Sympozja Trenerów Negocjacji. Brał udział w szkoleniu zespołów negocjatorów w Stanach Zjednoczonych i na wszystkich pozostałych kontynentach. Pomagał w prowadzeniu tysięcy negocjacji w ponad 150 przedsiębiorstwach – zarówno dużych, takich jak Motorola, Texas Instruments, Merrill Lynch, IBM czy Prudential Insurance – jak i w mniejszych firmach z różnych branż, m.in. w telekomunikacji, nieruchomościach, inwestycjach bankowych, służbie zdrowia, imporcie i eksporcie, sprzedaży i produkcji samochodów, naukowych laboratoriach badawczych i różnych agencjach rządowych. Jim Camp jest także wykładowcą na podyplomowych studiach biznesowych w Stanach Zjednoczonych i prelegentem na konferencjach Growing the Company organizowanych przez pismo Inc. Mieszka w Vero Beach na Florydzie. Więcej informacji na temat autora można uzyskać na stronie internetowej: www.Camptraining.com.

Książki tego autora
Zacznij od NIE Jim Camp ZOBACZ

Karin Weis

Opis autora

Książki tego autora
Nowa psychologia miłości Robert J. Sternberg ZOBACZ

Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi to węgierski psycholog, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w wieku 22 lat. Jest emerytowanym profesorem psychologii na University of Chicago i wykładowcą Claremont Graduate University. Głównym badanym przez Csikszentmihalyiego zagadnieniem jest szczęście, kreatywność, dobre samopoczucie psychiczne itp., co znalazło odzwierciedlenie w stworzonej przez niego teorii przepływu.

Książki tego autora
Przepływ Mihaly Csikszentmihalyi ZOBACZ

Robert J. Sternberg

Robert J. Sternberg to amerykański psycholog i psychometra. W 1986 razem z Karin Weis zaproponował trójczynnikową koncepcję miłości (ang. triangular theory of love).
Od 1975 jest profesorem psychologii i kształcenia na Uniwersytecie Yale. W 2003 był prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Książki tego autora
Nowa psychologia miłości Robert J. Sternberg ZOBACZ

Ruth Colvin Clark

Ruth Colvin Clark – stawia sobie za cel wypełnienie luki między badaniami naukowymi a prak­tyką dotyczącą me­tod nauczania. Jest doktorem psycholo­gii edukacji i specjalizuje się w szko­leniach zawodowych. Pracowała w firmie Southern California Edison jako menedżer ds. szkoleń, obecnie prowadzi własną firmę szko­leniową Clark Training & Consul­ting. Była prezesem International Society for Performance Improvement (ISPI; http://www.ispi.org). W 2006 roku otrzymała od tej organizacji nagrodę Thomas Gilbert Distinguished Pro­fessional Achievement Award, za wy­bitny wkład w rozwijanie wiedzy na temat podnoszenia kompetencji za­wodowych. W 2007 roku otrzymała tytuł ASTD Legend Speaker (stowa­rzyszenia American Society for Tra­ining & Development).

Książki tego autora
Szkolenia oparte na dowodach Ruth Colvin Clark ZOBACZ

Sławomir Jarmuż

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener, coach. Pracował w: Zakładzie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia).
Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym przygotował i przeprowadził szereg programów szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi, prezentacji, szkolenia trenerów, negocjacji i sprzedaży. W swojej karierze przeszkolił przeszło 9000 osób. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa.
Jest współautorem książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.
Doradza i prowadzi coachingi dla menedżerów wyższego poziomu zarządzania. Jest współtwórcą koncepcji Szkoły Trenerów prowadzonej od 2000 roku przez firmę Moderator oraz twórcą Szkoły Coachingu Menedżerskiego.

Książki tego autora
Podręcznik trenera Sławomir Jarmuż ZOBACZ

Stanisław Chełpa

Stanisław Chełpa jest doktorem psychologii, adiunktem w Katedrze Zarządzania Kadrami w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykłada również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu. Opublikował ponad sto artykułów naukowych i popularnonaukowych. Interesuje się metodologią, a także funkcjonowaniem instytucji totalnych. Jego prace badawcze skupiają się na problematyce kadr kierowniczych. Jako doradca współpracował z wieloma organizacjami gospodarczymi. Prowadzi szkolenia i treningi z zakresu negocjacji, kierowania ludźmi, zarządzania kadrami i pokonywania sytuacji kryzysowych. Wspomaga polityków w kampaniach wyborczych. Wolny czas stara się poświęcać przede wszystkim swoim synom (bliźniakom). W czasie służby wojskowej dowodził plutonem zwiadowców – co do dzisiaj z rozrzewnieniem wspomina. Lubi programy publicystyczne, Rambo (I), The Doors i Roxy Music.

Książki tego autora
Psychologia konfliktów Stanisław Chełpa ZOBACZ

Tomasz Kozłowski

Tomasz Kozłowski jest psychologiem, który posiada doświadczenie w pracy z managerami oraz osobami zarządzającymi w różnych organizacjach (np. praca z oficerami NATO w obszarze przywództwa transformacyjnego, działania na rzecz zespołów sił specjalnych). Uczestnictwo w kilkuset akcjach i wyprawach ratunkowych dało mu możliwość obserwacji zarówno siebie, jak wysoko wykwalifikowanych zespołów ludzkich podczas pracy, która pozostaje pod ogromnym wpływem czynników psychologicznych i środowiskowych. Jako instruktor ratownictwa górskiego często zarządzał akcjami oraz zespołami ratowniczymi pracującymi pod ogromną presją czasu oraz wagi podejmowanych decyzji. Jako psycholog praktyk pracujący w poradni, a równolegle z coraz wyżej sytuowanymi w hierarchii zespołami (ostatecznie zarządami) dostrzegał te same mechanizmy, które warunkowały zarówno sukcesy, jak i porażki, ponoszone przez członków różnych zespołów (wojskowych, ratowniczych, projektowych, zarządowych, wolontaryjnych, i.in.).

Książki tego autora
Kłamię, więc jestem Tomasz Kozłowski ZOBACZ

Tomasz Witkowski

Tomasz Witkowski ukończył psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Był pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadził badania poświęcone psychologii społecznej oraz motywacji na uniwersytetach w Bielefeld oraz w Hildesheim. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych. Publikował m.in. w British Journal of Social Psychology, Polish Psychological Bulletin, Journal of Social Psychology, Skeptical Inquirer oraz w The Scientific Review of Mental Health Practice. Jako guest blogger współpracuje na stałe z Research Digest publikowanym przez British Psychological Association.
Jest założycielem Klubu Sceptyków Polskich. W 2015 ukazała się w USA jego książka Psychology Gone Wrong. The Dark Sides of Science and Therapy, napisana wspólnie z Maciejem Zatońskim, a w 2016 Psychology Led Astray: Cargo Cult in Science and Therapy. Obie książki opublikowało wydawnictwo Brown Walker Press.

Książki tego autora
Zakazana Psychologia Tom 1 Tomasz Witkowski ZOBACZ
Psychoterapia bez makijażu Tomasz Witkowski ZOBACZ
Psychomanipulacje Tomasz Witkowski ZOBACZ
Psychologia konfliktów Stanisław Chełpa ZOBACZ
Psychologia kłamstwa Tomasz Witkowski ZOBACZ
Podręcznik trenera Sławomir Jarmuż ZOBACZ
Inteligencja makiaweliczna Tomasz Witkowski ZOBACZ
Dobór personelu Tomasz Witkowski ZOBACZ

William Ury

William Ury to światowej sławy specjalista w zakresie negocjacji. Jest współtwórcą Harvard’s Program on Negotiation, doradcą w Białym Domu i Pentagonie, współpracuje także z największymi amerykańskimi korporacjami. Brał udział w mediacjach w czasie wojny w Czeczenii, Jugosławii i pomagał w rozwiązywaniu wielu kryzysowych sytuacji na całym świecie.

Książki tego autora
Dochodząc do zgody William Ury ZOBACZ