Regulamin Sklepu Internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Właścicielem sklepu Internetowego jest:
„Bez Maski” Urszula Zadorożna
Ul. Budziszyńska 115/16 54-436 Wrocław
NIP: 928-147-01-49

1.2. Klientem sklepu jest każda osoba, która złoży zamówienie na dowolny produkt z oferty.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane jedynie przez osoby pełnoletnie. Składając zamówienie, zamawiający potwierdza, że jest osobą pełnoletnią.

2.2. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2.3. Zamówienia składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, po wysłaniu wiadomości na adres: u.zadorozna@gmail.com.

2.4. Opłata za zamówienie odbywa się bezpośrednim przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na które powinien zostać dokonany przelew.

2.5. Złożenie zamówienia poprzez e-mail potwierdzane jest mailem zwrotnym.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych książek za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3.2. Zamówienia wysyłane są w terminie do 14 dni roboczych. W większości wypadków termin wysyłki nie przekracza 24 godzin (dni robocze) od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

3.4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w regulaminowym czasie, klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.

3.5. Koszty przesyłki są uzależnione od cennika firmy kurierskiej.

4. ZWROTY  TOWARÓW

4.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

4.2 Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem

4.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4.4 W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości

4.5 Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Bez Maski Urszula Zadorożna, ul. Budziszyńska 115/16, 54-436 Wrocław.

4.6 Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

4.7 Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta. Zwrot pieniędzy zostanie przelewem na wskazane konto bankowe.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe przekazane nam podczas procesu rejestracji oraz zakupów w naszym sklepie, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą one udostępniane osobom trzecim.

5.2. Co pewien czas, do użytkowników sklepu wysyłany jest „Newsletter”, informujący o nowościach i promocjach w sklepie. Decyzję o korzystaniu z tej usługi podejmuje klient. Aby zrezygnować z tej usługi należy podać taką informację w mailu z zamówieniem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.