Intuicja. Jej siła i słabość David G. Myers

Kto posługuje się intuicją? KAŻDY!
Ale jak wykorzystać ją w pełni dowiesz się z tej książki.

Za przeciwieństwo myślenia racjonalnego uznajemy często coś, co nazywamy szóstym zmysłem, intuicją. Przyzwyczailiśmy się do tego, że te zjawiska zawłaszczyli sobie specjaliści od ezoteryki, parapsychologii a nawet religii. David Myers z pozycji sceptyka w niezwykle wyczerpujący sposób przyjrzał się intuicji stosując myślenie krytyczne. Pokazuje sfery, w których intuicja jest niezastąpiona, jak np. w twórczym myśleniu, ale analizuje także jej słabości powodujące, że popełniamy szereg błędów chociażby w procesie podejmowania decyzji. W książce szeroko omówione zostały sfery w jakich intuicja ma zastosowanie: giełda, sport, diagnoza kliniczna, twórczość, dobór personelu, hazard.

Recenzje
Czesław S. Nosal

To bardzo dobra i przystępnie napisana książka dla osób o różnym przygotowaniu. Może zainteresować zarówno osoby systematycznie studiujące wiedzę o ludzkim poznawaniu (filozofia, psychologia, socjologia), jak też przedstawicieli wielu różnych zawodów, dziedzin sztuki i literatury, dla których myślenie intuicyjne jest niezbywalnym źródłem twórczości.

W książce umiejętnie przedstawiono dotychczasowe rezultaty badania intuicji. Zapoznajemy się nie tylko z silnymi stronami intuicji, ale także z warunkowanymi przez nią błędami.

Niewątpliwym walorem książki jest rozległość zawartej w niej wiedzy o różnych formach i prawdopodobnych mechanizmach intuicyjnego poznawania. W ramach takiego sposobu prezentacji materiału intuicja nabiera cech procesu przenikającego wszystkie procesy umysłowe człowieka, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Prawie każdy akt rozumienia zawdzięczamy intuicji. Oryginalność naszych ocen i wypowiedzi również w dużym stopniu zależy od intuicji. Wszystko, co niewyrażone, niewypowiedziane tkwi w naszych umysłach jest znacznie bogatsze i bardziej złożone niż to, co udaje się nam uporządkować i zakomunikować w standardowy sposób. Z tego właśnie względu wiedza o intuicji ma coraz większe znaczenie, które będzie wzrastało w przyszłości.

Rozwiń
Bronisław Ejmont
Z recenzji „Nowe Książki” 12/2004

Pisanie o intuicji wydaje się trudnym wyzwaniem dla podejmujących go autorów, zwłaszcza jeśli ich ambicją jest pozostać na gruncie naukowej ścisłości. Zjawisko nieuchwytne, powiązane z niewerbalnymi procesami umysłowymi i pozornie przynajmniej wymykające się logicznym regułom, to niełatwy przedmiot zarówno badań, jak i rzetelnej popularyzacji.

W pracy Amerykanina Davida G. Myersa odnajdujemy obszerne rozważania poświęcone sile i słabości tego, co potocznie nazywamy intuicją, a przez co autor za słownikiem Wabstera rozumie „zdolność dotarcia do bezpośredniej wiedzy, natychmiastowy wgląd bez udziału obserwacji czy rozumu”. Tak więc przedstawione są zdumiewające możliwości nieświadomych a skutecznych działań ludzkiego układu nerwowego, jak również charakterystyczne dla tego typu procesów mentalnych błędy.

Myers osobne rozdziały poświęca intuicjom inwestorów giełdowych, ludzi sportu oraz hazardzistów. Analiza wypowiedzi osób zajmujących nierzadko odpowiedzialne stanowiska demaskuje to, iż ulegają one, jak większość, złudzeniom wynikającym z kontekstu, stereotypów myślenia czy wcześniejszej subtelnej sugestii.

Rozwiń
„Charaktery”, Sierpień 2004

Czy każdy z nas posiada zdolności intuicyjne? Czy je wykorzystuje? Czy warto się kierować przeczuciami? David G. Myers, psycholog społeczny i propagator wiedzy psychologicznej zebrał w swojej książce to, co psychologia ma do powiedzenia na temat intuicji.

Ukazuje różne formy i prawdopodobne mechanizmy intuicyjnego poznawania. Dowodzi zarówno siły intuicji jak i jej słabości. Pisze, że „intuicja – nasza bezpośrednia, natychmiastowa wiedza poprzedzająca racjonalną analizę – ma jednocześnie zdumiewający potencjał i stanowi zaskakujące niebezpieczeństwo”.

Myers oddziela rzeczywistość od iluzji, pokazując zastosowania intuicji w sporcie, ekonomii, polityce doborze kadr, małżeństwie i pracy terapeutycznej. Książka jest równie fascynująca, jak jej temat.

Rozwiń