Chris Anderson

CHRIS ANDERSON jest kustoszem i prezesem TED-u. Z wykształcenia dziennikarz, ukończył studia na Uniwersytecie Oskfordzkim. Anderson wprowadził na rynek i do sieci ponad 100 poczytnych magazynów i stron internetowych, następnie zainteresował się TED-em w takim stopniu, że w 2001 roku odkupił prawa własności do konferencji. Jego TED-owe motto – „idee warte szerzenia” – rozkwita na międzynarodową skalę. Anderson mieszka i pracuje w Nowym Yorku.

Książki tego autora
Ted talks Chris Anderson ZOBACZ

David G. Myers

David G. Myers to psycholog społeczny, stypendysta Science Foundation, laureat nagrody Gordon Allport Prize, autor licznych książek (między innymi The Pursuit of Happiness: Who Is Hapyy and Why), wykładów i wywiadów oraz artykułów publikowanych w takich czasopismach akademickich jak „Scientific American”, „Christian Century”, „Science”, „American Psychologist” czy „Psychological Science”.
W swoich pracach przeciwstawia się amerykańskiemu indywidualizmowi i materializmowi, podkreśla wagę małżeństwa i rodziny, wartość wiary i religii w życiu człowieka. Dostrzega w nim pozytywne wartości i wskazuje drogę do zmiany. Jego prace kształtują studentów na licznych uczelniach i uniwersytetach.

Książki tego autora
Intuicja. Jej siła i słabość David G. Myers ZOBACZ

Denise Winn

Denise Winn jest brytyjską dziennikarką i autorką książek. Specjalizuje się w psychologii i medycynie. Była redaktorem naczelnym brytyjskiego wydania czasopisma Psychology Today i redagowała czasopismo jednej z głównych instytucji charytatywnych w Wielkiej Brytanii zajmujących się zdrowiem psychicznym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat współpracowała z większością brytyjskich gazet i czasopism. Oprócz Manipulowania Umysłem napisała 11 książek na tematy psychologiczne i medyczne. Są to m. in pozycje takie jak: The Well Woman’s Handbook (1995), Men on Divorce(1986), The Whole Mind Book: an A-Z of theories, therapies and facts (1980), Prostitutes (1974). Obecnie jest redaktorem naczelnym Human Givens, kwartalnika dla fachowców z dziedziny zdrowia, pracy społecznej oraz innych zainteresowanych tą problematyką specjalistów.

Książki tego autora
Manipulowanie umysłem Denise Winn ZOBACZ

Jim Camp

Jim Camp jest szkoleniowcem specjalizującym się w negocjacjach i założycielem firmy Coach2100 Inc., oferującej indywidualne kursy dla dyrektorów wysokiego szczebla oraz szkolenia grupowe. Dorocznie organizuje Sympozja Trenerów Negocjacji. Brał udział w szkoleniu zespołów negocjatorów w Stanach Zjednoczonych i na wszystkich pozostałych kontynentach. Pomagał w prowadzeniu tysięcy negocjacji w ponad 150 przedsiębiorstwach – zarówno dużych, takich jak Motorola, Texas Instruments, Merrill Lynch, IBM czy Prudential Insurance – jak i w mniejszych firmach z różnych branż, m.in. w telekomunikacji, nieruchomościach, inwestycjach bankowych, służbie zdrowia, imporcie i eksporcie, sprzedaży i produkcji samochodów, naukowych laboratoriach badawczych i różnych agencjach rządowych. Jim Camp jest także wykładowcą na podyplomowych studiach biznesowych w Stanach Zjednoczonych i prelegentem na konferencjach Growing the Company organizowanych przez pismo Inc. Mieszka w Vero Beach na Florydzie. Więcej informacji na temat autora można uzyskać na stronie internetowej: www.Camptraining.com.

Książki tego autora
Zacznij od NIE Jim Camp ZOBACZ

Karin Weis

Karin Weis jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Harvarda. Doktorat z psychologii obroniła w 2005 r. na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. Podczas studiów doktoranckich spędziła około półtora roku na Uniwersytecie w Yale, gdzie prowadziła badania nad miłością i nienawiścią.  Pracowała również na Uniwersytecie Connecticut, była także stypendystką Fundacji Aleksandra von Humboldta w Niemczech. Jej badania koncentrują się wokół stosunków międzygrupowych, terroryzmu oraz kryzysu przywództwa Jest współautorką książki o nienawiści, a następnie współredagowała książkę o psychologii miłości.

Książki tego autora
Nowa psychologia miłości Robert J. Sternberg ZOBACZ

Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi to węgierski psycholog, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w wieku 22 lat. Jest emerytowanym profesorem psychologii na University of Chicago i wykładowcą Claremont Graduate University. Głównym badanym przez Csikszentmihalyiego zagadnieniem jest szczęście, kreatywność, dobre samopoczucie psychiczne itp., co znalazło odzwierciedlenie w stworzonej przez niego teorii przepływu.

Książki tego autora

Robert J. Sternberg

Robert J. Sternberg to amerykański psycholog i psychometra. W 1986 razem z Karin Weis zaproponował trójczynnikową koncepcję miłości (ang. triangular theory of love).
Od 1975 jest profesorem psychologii i kształcenia na Uniwersytecie Yale. W 2003 był prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Książki tego autora
Nowa psychologia miłości Robert J. Sternberg ZOBACZ

Ruth Colvin Clark

Ruth Colvin Clark – stawia sobie za cel wypełnienie luki między badaniami naukowymi a prak­tyką dotyczącą me­tod nauczania. Jest doktorem psycholo­gii edukacji i specjalizuje się w szko­leniach zawodowych. Pracowała w firmie Southern California Edison jako menedżer ds. szkoleń, obecnie prowadzi własną firmę szko­leniową Clark Training & Consul­ting. Była prezesem International Society for Performance Improvement (ISPI; http://www.ispi.org). W 2006 roku otrzymała od tej organizacji nagrodę Thomas Gilbert Distinguished Pro­fessional Achievement Award, za wy­bitny wkład w rozwijanie wiedzy na temat podnoszenia kompetencji za­wodowych. W 2007 roku otrzymała tytuł ASTD Legend Speaker (stowa­rzyszenia American Society for Tra­ining & Development).

Książki tego autora
Szkolenia oparte na dowodach Ruth Colvin Clark ZOBACZ

Sławomir Jarmuż

Doktor psychologii (Polska Akademia Nauk), założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener, coach. Pracował w: Zakładzie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia).
Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości i zarządzaniu. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym przygotował i przeprowadził szereg programów szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi, prezentacji, szkolenia trenerów, negocjacji i sprzedaży. W swojej karierze przeszkolił przeszło 9000 osób. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa.
Jest współautorem książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.
Doradza i prowadzi coachingi dla menedżerów wyższego poziomu zarządzania. Jest współtwórcą koncepcji Szkoły Trenerów prowadzonej od 2000 roku przez firmę Moderator oraz twórcą Szkoły Coachingu Menedżerskiego.

Książki tego autora
Podręcznik trenera Sławomir Jarmuż ZOBACZ

Stanisław Chełpa

Stanisław Chełpa Był doktorem psychologii, adiunktem w Katedrze Zarządzania Kadrami w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykłada również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu. Opublikował ponad sto artykułów naukowych i popularnonaukowych. Interesuje się metodologią, a także funkcjonowaniem instytucji totalnych. Jego prace badawcze skupiały się na problematyce kadr kierowniczych. Jako doradca współpracował z wieloma organizacjami gospodarczymi. Prowadził szkolenia i treningi z zakresu negocjacji, kierowania ludźmi, zarządzania kadrami i pokonywania sytuacji kryzysowych. Wspomagał polityków w kampaniach wyborczych. Wolny czas starał się poświęcać przede wszystkim swoim synom (bliźniakom). W czasie służby wojskowej dowodził plutonem zwiadowców – co zawsze rozrzewnieniem wspominał. Lubił programy publicystyczne, Rambo (I), The Doors i Roxy Music.

Książki tego autora
Psychologia konfliktów Stanisław Chełpa ZOBACZ

Tomasz Kozłowski

Tomasz Kozłowski socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjobiologii, psychologii ewolucyjnej, a także memetyki i socjoantropologii humoru. W głównej mierze zajmuje się problemami samoświadomości i jej wpływu na życie społeczne człowieka. Swoimi badaniami dotyczącymi teorii umysłu dał się we znaki rzeszy toruńskich przedszkolaków. Dwukrotny laureat w konkursie na najlepszego studenta socjologii. Oprócz testów akademickich, publikuje artykuły popularnonaukowe oraz publicystyczne, które ukazywały się m.in. na łamach „Dużego Formatu”. Praca doktorska, którą pisze poświęcona jest ewolucyjno-socjologicznej teorii rozrywki. Zainteresowania niesocjologiczne: książki, muzyka jazzowa, elektroniczna i Mistrza Jana Sebastiana. Nie stroni od gotowania, uprawy bazylii i temu podobnych eksperymentów. Kocha Tatry, które uwielbia wspominać w toruńskich kanjpkach

Książki tego autora
Kłamię, więc jestem Tomasz Kozłowski ZOBACZ

Tomasz Witkowski

Tomasz Witkowski – mówiąc o sobie najchętniej używam słów Reinholda Messnera: „Jestem tym, co robię”. Jestem tą książką, napisanymi wcześniej kilkunastoma innymi książkami, kilkudziesięcioma artykułami naukowymi, kilkuset publikacjami popularnonaukowymi, programami radiowymi i telewizyjnymi, w których wziąłem udział, zdobytymi górami i szlakami morskimi, które przepłynąłem.
Zafascynowany w młodości nauką, a zwłaszcza biologią, możliwością zgłębiania tajemnicy życia, uległem pokusie pójścia dalej – wniknięcia w tajniki duszy ludzkiej. Szybko osiadłem na mieliźnie nauk społecznych, które oferując pozory głębi, unieruchamiają próbujących płynąć dalej. Naniesienie na mapy wszystkich mielizn (zarówno zagrażających nam – badającym sekrety zawiłości umysłu człowieka, jak i tym korzystającym z naszych usług) stało się moją obsesją.
Dzisiaj, 10 lat po ukazaniu się pierwszego tomu mojej trylogii, oddając czytelnikom w ręce trzecią część wiem, że to mission impossible, bo my, ludzie, jesteśmy bardziej produktywni w tworzeniu płycizn niż natura. Jeden człowiek, ani nawet grupa śmiałków żadną miarą nie zatrzyma żywiołu, dlatego książka ta zamyka trylogię pozostawiając jednak otwartymi wszystkie te problemy, które poruszała.
Tych, którym w tej notce brakuje encyklopedycznych faktów z mojego życia, odsyłam do Wikipedii i mojego blogu www.tomaszwitkowski.pl.

Książki tego autora
Giganci psychologii. Rozmowy na miarę XXI wieku Tomasz Witkowski ZOBACZ
Zakazana Psychologia, Tom III, O cnotach, przywarach i uczynkach małych wielkich uczonych Tomasz Witkowski ZOBACZ
Zakazana Psychologia, Tom I, Pomiędzy nauką a szarlatanerią Tomasz Witkowski ZOBACZ
Psychoterapia bez makijażu Tomasz Witkowski ZOBACZ
Psychomanipulacje Tomasz Witkowski ZOBACZ
Psychologia konfliktów Stanisław Chełpa ZOBACZ
Psychologia kłamstwa Tomasz Witkowski ZOBACZ
Podręcznik trenera Sławomir Jarmuż ZOBACZ
Inteligencja makiaweliczna Tomasz Witkowski ZOBACZ
Dobór personelu Tomasz Witkowski ZOBACZ

William Ury

William Ury to światowej sławy specjalista w zakresie negocjacji. Jest współtwórcą Harvard’s Program on Negotiation, doradcą w Białym Domu i Pentagonie, współpracuje także z największymi amerykańskimi korporacjami. Brał udział w mediacjach w czasie wojny w Czeczenii, Jugosławii i pomagał w rozwiązywaniu wielu kryzysowych sytuacji na całym świecie.

Książki tego autora
Dochodząc do zgody William Ury ZOBACZ