Psychologia konfliktów Stanisław Chełpa
Tomasz Witkowski

Czy konflikt musi być zły?
Nie, albo niekoniecznie.
O tym przekonują autorzy tej książki.

Konflikty to słowo, za którym kryje się coś złego. To wydarzenia, których unikamy. Autorzy książki pomagają nam konflikty oswoić, pokazać ich pozytywne aspekty a czasem wręcz zachęcają do ich prowokowania. Napisana ze swadą książka pomoże w rozwiązywaniu konfliktów w pracy, pokaże jak poradzić sobie z konfliktem w negocjacjach, w domu, w szkole. Różnorodność zaprezentowanych metod rozwiązywania konfliktów pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie i dopasować do sytuacji. Osobny rozdział autorzy poświęcili kwestii udziału trzeciej strony w konflikcie i mediacjom. Piszą również jak konfliktem zarządzać. Gorąco polecamy!

Recenzje
Janusz Ł. Grzelak
Profesor

Pisanie prac popularnonaukowych jest sztuką, więcej, jest w Polsce sztuką wyjątkowo niewdzięczną, bo rzadko docenianą przez środowisko. Z podziwem czytałem książkę i z niesłabnącą uwagą.

Autorzy zatem tę sztukę posiedli. Radzenie sobie z konfliktami to proces. Proces, w którym uwikłane są rozmaite taktyki, „technologie”. Cenię sobie to, że Autorzy tak często piszą o tym właśnie w kategoriach strategii radzenia sobie z…(…). Nie piszą o konflikcie jako złu, któremu trzeba przeciwdziałać, ale także jak o czymś czasem nieuniknionym, z czym trzeba żyć, a czasem jako o czymś, co jest dobre, co wcześnie dostrzeżone i odpowiednio potraktowane – może służyć integracji, a nie rozpadowi. W pełni się w tym z nimi zgadzam.

Rozwiń
Andrzej Wiśniewski

Autorzy celowo zrezygnowali z drobiazgowych analiz, przedstawiania różnorodnych stanowisk teoretycznych itp. Książka stała się przez to czytelna, przejrzysta i może być dostępna dla dużej grupy czytelników. Stanowi ona swoisty podręcznik pływania w Morzu Konfliktów dla początkujących.

z recenzji zamieszczonej w „Niebieskiej linii”

Doświadczenie wejścia w konflikt z partnerem, przyjacielem lub jakąkolwiek inną osobą – sąsiadem, współpasażerem w tramwaju pozostawiają w nas zazwyczaj przykre wspomnienia. Spory budzą bowiem negatywne emocje: złość, gniew, poczucie krzywdy, niezrozumienia itp.

Dlatego też instynktownie unikamy sytuacji konfliktowych. Konflikt w najszerszym rozumieniu pojawia się zawsze tam, gdzie istnieją sprzeczne dążenia, sprzeczne interesy. Konfliktów nie należy się jednak bać. Nie zawsze przecież muszą kończyć się porażką.

Jak zatem przejść przez liczne w naszym życiu konflikty, tak by z sytuacji niszczących związki z innym ludźmi zmieniać je w relacje budujące. Psychologia konfliktów Stanisława Chełpy i Tomasza Witkowskiego to drugie poszerzone i dostosowane do wymagań czytelników wydanie tej cieszącej się dużą popularnością książki. W kolejnych rozdziałach autorzy wyjaśniają, skąd biorą się konflikty, jaka jest ich istota, o czym warto pamiętać, rozwiązując konflikty i czy zawsze należy dążyć do ich rozwiązania. Podczas prezentacji różnych sposobów rozwiązywania konfliktów zwrócono uwagę, że niektóre z nich (kompromis, odwlekanie, ignorowanie konfliktu) z pozoru łagodzą konflikt, ale w rezultacie okazują się pseudorozwiązaniami i nie prowadzą do zadowalających efektów.

Istnieje jednak szereg technik pomagających nam w świadomym rozwiązywaniu konfliktów. Przedstawione tutaj gotowe techniki są owocem doświadczeń ludzi zawodowo zajmujących się negocjowaniem porozumień. Dla wszystkich, którzy chcieliby służyć pomocom innym ludziom w rozwiązywaniu konfliktów, przeznaczony jest rozdział poświecony metodom rozwiązywania sporów przez osoby neutralne. Warto jednak pamiętać, że ingerowanie w cudze sprawy nie jest łatwą sztuką i można nauczyć się jej jedynie w praktyce. Choć pierwsze próby mogą zakończyć się niepowodzeniem, to zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie pomogą w sposób bardziej świadomy spojrzeć na czekające nas w przyszłości konflikty, których nie da się przecież zupełnie uniknąć.

Rozwiń