Egzemplarze autorskie

Tomasz Witkowski, autor pomysłu, by do rozmów zaprosić najbardziej wpływowych współczesnych psychologów, otrzymał swoje egzemplarze autorskie.

Widziałem dalej dzięki temu, że stałem na barkach gigantów – oświadczył Izaak Newton w 1675 roku. Dziś jeden z czytelników snuje rozważania: „Wszystkie nasze dokonania opierają się na wiedzy poprzedników. Sami nie stworzylibyśmy niczego, opieramy się na wiedzy gigantów typu Arystoteles, Archimedes, Pitagoras czy Einstein. Dziś czytelnik w tłumie autorów, jaki obecnie zalewa, rynek może się pogubić. Kto jest mądrym wartościowym autorem ? Kto jest olbrzymem? Kto jest gigantem na ramionach którego można wznieść się wyżej? Na tym polega siła nowej książki Tomasza Witkowskiego. Wskazuje olbrzymów”.

Gigantów psychologii drukowała drukarnia ABEDIK – dziękujemy za dobrą robotę.